Forside Prøven Oversigt over artikler

 

Frederiksværksegnens Historiske Forening
Artikler fra Prøven

 

 

År  Kvartalsnr.

Artikelnavn

Forfatter

Bemærkninger

2004    Nr. 1

Mit liv som kanon

 

Jørgen Aagesen

Tøjhusets arkiv

 

Flintesmeden

 

Poul E. Nielsen

Digt-vers

 

Om andejagt på Auderødhalv-

øen

 

Ole Friis Jensen

Beretning

 

Tanker ved en bisættelse

 

Jørgen Tved

Bjørn Køngerskov

Nr. 2

Nationalmuseets udgravninger ved Kobbervalseværket

 

stud. mag. Caroline Paulsen

 

 

Bogen Røde Ran og dens

 

forfatter

Christina Folke Ax, etnolog

 

 

Den største seværdighed ved Arresøen – Maglehøj

 

Jørgen Tved

 

 

Vi fandt illegale blade i en

mælkejunge

 

Inge Petersen

 

Nr. 3

Danmark, dejligst …og den kri-geriske biskop ved Bydinge Å

 

Jens Henrik Tiemroth

 

 

Sommerferie i Frederiksværk anno 1914

 

Lonnie Burchardt

 

 

Erindringer fra min barndom – af smedemester August Pedersen

 

August Pedersen

Afskrift fra Byarkivet

( forsættes )

Nr. 4

Hos jernstøberen og jordemode-ren på Frederiksværk – og hos deres datter Stine

 

Jens Henrik Tiemroth

 

 

Forklaring til billede fra Ølsted Kirke ( Prøven nr. 1)

 

Carl Jensen

Willy Abkjær`s billede

 

Hyllingebjergstenen tilbage til Frederiksværk ?

 

Axel Hvidtfeldt

Med Helleristninger

 

Erindringer fra min barndom – af smedemester August Pedersen

 

August Pedersen

Forsat fra Prøven nr.3

2005     Nr. 5

Navnene på 5. majstenen

 

Jørgen Tved

3 lokale frihedskæmpere

 

Et indblik i dele af den lokale modstandskamp

 

Jørgen Tved og Christina Folke Ax

 

 

4. og 5. maj 1945

 

Jørgen Tved

 

Nr. 6

Smedem. August Pedersens erindringer. Afslutningen

August Pedersen

Forsat fra Prøven nr. 4

 

Arresøkanalens udgravning 1717 – 1718

 

Bjørn Westerbeek Dahl, Historiker

Fra foredrag i 2005

 

Gartneriet i Strandgade.

Thorvald Frederiksen,gartner

 

Jørgen Tved

Beretning af familien

Nr. 7

Skt. Hansaften er noget særligt

 

Allan Thomsen

Båltalen i 2005

 

Betragtninger over Sygehusvæ-senet i Frederiksværk

Jens Gram,overlæge på Frv.sygehus 1967

 

Artikel fra ”Stålbåndet” Det Danske Stålværk

 

Arresøens udgravning 2

Bjørn Westerbeek Dahl,historiker

Forsat fra Prøven nr.4

Nr.8

Katastrofen på Stålvalseværket

 

Bodil van Hauen

Beretning

 

På et svensk stålværk i somrene 1947 – 1949

 

Kristian    Jensen,Ing.

Beretning

 

En Spion Historie, 1797

Jøran Øller, dr.theol og hofprædikant

 

Lånt fra tidsskriftet Skalk

 

En lille, temmelig upåagtet virksomhed i Frederiksværk

 

Herbert Hessner, tidl. Kommunaldirektør

Kommunale værker

2006     Nr. 9

Bronzealder på Halsnæs

Kaj Andersen, amatør arkæolog.

 

 

 

På et svensk stålværk i somrene 1947 – 1949

Kristian Jensen, ing. På Det Danske Stål-værk.

 

Forsat beretning fra Prøven nr.8

 

En lille, temmelig upåagtet virksomhed i Frederiksværk

 

Herbert Hessner, tidl. Kommunaldirektør

Forsat fra Prøven nr. 8

 

Krudtværksminder fra Fredriksværk, 1976

lånt fra Folk og Minder, Nsjæl.

 

Poul E. Nielsen, tidl. Kranfører

Fortalt af  fhv. Krudt-værksarbejder, Børge Olsen,

Nr. 10

Palæet – Inspektørboligen – Politistation

 

Christina Folke Ax, etnolog og historiker

 

 

Oprettelsen af Grønnenessegård

 

Søren Jessen, lektor

Tidl. Trykt i Fortidsnyt

 

En fremsynet officer

Preben T. Clausen, stabslæge v. Enheds kommandoen

tidl. Bragt i Flensborg Avis i 1995

Nr. 11

Med Classens værk

 

Svend Jensen

Digt v. byjub. 2005

 

Vi fik et navn

 

Jørgen Tved

Prøven

 

Frederiksværk, dåbsattest som plakat

 

Jørgen Tved

Teksten fra Plakaten

 

Jagten på Frederiksværks Dåbsattest

 

Bo Jacobsen

 

 

Æres den der æres bør

 

Jørgen Tved

 

 

Skt. Hansaften, båltalen

 

Søren Jessen, lektor

Båltalen 2006

Nr. 12

Svend Erik Snekkerup

Axel Hvidtfeldt

Mindeord, nekrolog

-

Visen om Frederiksværk

Borgsmith

indlev.af Johs.Stephansen

 

 

Plakaten er fra 1856 !

 

Jørgen Tved

Rettelse

 

Nye udgravninger i Ølsted

 

Esben Aarslev

Folkemuseet

Stil mig på min rette plads

 

Svend Jensen

Støberen

 

En skudsmålsbog

Christina Folke Ax, etnolog,  ph.d

Tjenestepige i Palæet i

beg. af 20.årh.

 

 

Et besøg på en krudtfabrik

 

Kristian Jensen

Goslar i Harzen

 

Skæbnestund på den gamle smedje i Allégade

 

Anne Wegener,Arkitekt

 

 

Anmeldelse af 2 bøger om lokalhistorie

 

Christina Folke Ax etnolog,  ph.d

Kilder t. Frv.s fødsel +

Frederik d. 4.

2007   Nr. 13

Bevar den gamle smedje

 

Jørgen Tved

 

 

Anker Heegaard, en mand med mange jern i ilden. Afsnit 1.

 

John M. Eriksen, historiker

Også som foredrag i 2006

 

Det første Frederiksværk

 

Jørgen Tved

Om udgravning

 

Nissen og den hvide hoppe

 

Chr. Hagelsø

En myte

Nr. 14

Dr. Margrethe 2. besøger Arresødal, Privathospital

 

Axel Hvidtfeldt

 

 

123 fik våben- andre havde våben

 

Jørgen Tved

 

 

Anker Heegaard – en mand med mange jern i ilden, afsnit 2.

 

John M. Eriksen,

historiker

Afslutning. Også som foredrag i 2006

 

Lorenzen bandens flugt til sommerhuset i Asserbo

 

Jørgen Tved og Nikolaj Mortensen

vedr. maj 1945

Nr. 15

Borgerskolen i Frederiksværk, Mine erindringer, afsnit 1.

 

Kuno Siewartz Nielsen

Tidl. Elev. Indsendt af

Kurt Siewartz Nielsen

 

1807 Golden Days 2007, Englandskrigen og Frederiksværk

 

Jørgen Tved

Betragtninger

 

Overbetjent Lundth

 

Jørgen Tved

 

Nr. 16

Borgerskolen i Frederiksværk

 

Kuno Siewartz Nielsen

Forsat fra Prøven nr.15

 

Chr. 4. hans mange børn og deres mødre

 

Jørgen Tved

 

 

Vi ta`r elevatoren

 

Kvartalsavis juli 1952

Uddrag

 

Møder med J. Th. Lundbye

 

Per Erck

 

2008  Nr. 17

Min skole Borgerskolen

 

Kuno Siewartz Nielsen

Forsat fra Prøven nr.16

 

Tuxens Minde, den forsvundne pavillon i Sonnerup Skov

 

Erland Gribsø

 

 

Lynæs – et gammelt fiskerleje på Halsnæs

 

Søren Jessen, lektor

Opsamling fra bytur i 2007, august

 

Dronningholm – Hvad er det

 

Jørgen Tved

 

Nr. 18

Fra Frederiksværk til Neuengamme p.g.a. et punkteret bildæk

 

Nikolaj Mortensen

Særnummer

Nr. 19

4. maj – en god oplevelse.

 

Jørgen Tved

 

 

Træhesten og hundehullet

 

Jørgen Tved

 

 

Besættelsen set og oplevet gennem barnets øjne

 

Edith Havmand Hansen

 

 

En lærke letted

Mads Nielsen

Indlev. Edith Havmand Hansen

Vi fik et navn og en historie

 

Jørgen Tved

 

 

Vinderød var størst

 

Jan Hansen

 

 

Mine bedste forældre

 

Kuno Siewartz Nielsen

Forsatte erindringer

Nr. 20

Sygehusene i Frederiksværk by og i Frederiksborg Amt i historisk belysning

Jørgen F. Varder,

amtssygehusdirektør,

depardementchef i sundhedsministeriet

 

 

1. afsnit

 

Naturligvis havde vi Sankt Hansbål, båltale på vers

 

Leif Nielsen, Multikunstner

 

Prøven i nyt design, start

 

 

 

Nr. 21

Kulturprisen 2008 tildelt vor Forening af Kulturelt Samråd

 

 

Aftryk af dokument

 

Et Stålmuseum, I støj og damp

Jørgen Tved

Efter besøg på Stålværket

 

Første og hidtil eneste kvindelige Borgmester i Frv.

 

Kirsten Ebbensgaard,

Tidl. borgmester

Var også amtsborg-mester  i Frb. amt

 

DFJ – fotosamling i Arkivet

 

 

ca. 6000 billeder

 

Palæet – Et industrihistorisk Monument

 

Christina Ax,

etnolog- ph.d.

 

 

Beboere i krudtværkets funktionærboligere

 

Kuno Siewartz Nielsen

Forsatte erindringer, fra

Prøven nr. 19

2009  Nr. 22

To historiske sten, samme sygdom

Jørgen Tved

Hyllingebjergstenen,

Jellingestenene

 

Peyremberts Breve

Søren la Cour, museumsinspektør

 

 

Nyboder – En by i byen.

( Foreningen v.på bustur i 2008)

 

Lone Wredstrøm, bibliotekar

Leder af Nybodermuseum

 

Fortjent hæder

 

Jørgen Tved

 

 

Beboerne i Alle`gade 3.,forsat

 

Kuno Sievartz Nielsen

Forsat f. Prøven nr.19

Nr.23

Beboerne i Alle`gade

 

Kuno Sivartz Nielsen

Sidste afsnit

 

Danske kvinders beredskab,-DKB

 

fru Andrea Hedegaard

Historien om et emblem

 

Nu kan man se Højene

 

Jørgen Tved

Maglehøj

 

Besøg i Frederiksværk 1787-88

Edith Havmand Hansen

 

Venezuelansk rejsende

 

Island i krise nu og i 1920

Christina Folke Ax, etnolog  ph.d.

 

 

 

”De tændte lys ”

Frank A. Rasmussen, Museumsleder

 

Anmeldelse af Jørgen Tveds bog

Nr. 24

Det smukke slot og det mørke hul

 

H.Langkilde-Hansen

Artikel ”Slotskælderne” 1952

 

Levering af medicin til de fattige, eft. justitsråd Castbergs ordination

 

Flemming Bodelsen

Fattige i Melby sogn

 

Algade – en købstad fødes

Erik Kjærsgaard,afdød museumsleder

Med tilladelse Den gamle By i Århus

 

En ” Århus” historie

Edith Havmand Hansen

Fra foreningens bustur

til ” Den gamle By ”

 

Båltalen 2009, Skt. Hansfesten

Esben Aarsleff, museumsinspektør

Folkemuseet

 

Missiler på Melby Skydeterræn

 

Marco Hansen

under 2. Verdenskrig

Nr. 25

Frederiksværk- klokker

 

Erland Gribsø

Bearbejdet af J. Tved

 

Mindestenen for Flammen

 

Dines Bogø, journalist

Stenen på Nyvej

 

Sangen om Frederiksværk

 

 

K. Nielsen

 

 

Udvandrer Kaye Sorenson

 

Marie Bach-museumsinspektør

 

Frederiksværkerdreng

1923

 

Mere om Castberg og hus i Frederiksværk

 

Ebbe Vitt Jensen og J.

Tved

 

 

Karoline Pedersens Historie

Flemming Bodensted

Beretning om en stor familie

 

Danske soldater i Allieret tjeneste

 

Jacob Sørensen, ph.d.

historie

Holdt som foredrag i 2009, marts

 

Industrikultur og Oplevelsesøkonomi

 

Axel Hvidtfeldt

Fra en konference 5-6.

nov. 2009 i Gjethuset

2010   Nr.26

” Stålets Mænd ” Jørgen Burchardt

 

Kristian Jensen, ing.

Boganmeldelse

 

En svunden tid i Frederiksværk

med Gerds Bodensted

 

Flemming Bodensted

Interview fra 1992

 

Skovtyven  Niels Sørensen +

(Bondens brug af skoven,-Christina Ax )

 

fra Retsprotokolen 1772 – 1781

indsendt af skovløber

Carsten Carstensen

 

Bænkene i skoven 1950 og 2010

 

Jørgen Tved

1951 årsberetning fra

tutistforeningen

 

Ølsted sogn i middelalderen

( om stednavne )

Hans Knudsen(1969)

Nutidigsprog ved Christina Ax + Carl Jensen

Nr. 27

Besættelsen af Danmark 1658 – 1660

 

Bjørn Westerbeek Dahl

fra foredrag i marts

2010

 

En tur i Frøslev blev tak for hjælpen

 

Nikolaj Mortensen

Besættelsen af Danmark 1940-45

 

Pinsefest i gamle dage

 

Dagny Galler, forfatter

Fra Frb.Amtavis 1967

Nr. 28

Skt.Hans Hilsen

Edith Havmand Hansen

Tak for en god Skt.Hansfest

 

 

”Båltalen 2010”

Frank A. Rasmussen

Museumsleder, Industrimuseet

 

Bustur til Bronzealderen med museumsinspek, Esben Aarleff

Jørgen Tved

Omtale

Nr. 28

Strandgade 12, fredet ejendom,

ejer kirsten og Ebbe Moltzen

Christina Folke Ax

etnolog ph.d.

Huset historie og restaurering

Nr. 29

Hvem var Byens grundlægger ?

Jørgen Tved

Efter Søren la Cour`s

foredrag om udgravn.

 

 

Fra Øresundstold til Anker Heegaard

Erik Conradsen

Frederiksværk i Helsingborg

 

 

Et Classen Hus

 

Jørgen Tved

 

 

Så kom Stenen, (Hyllingebjergstenen)

 

Jørgen Tved

Stenen i Biblioteket

 

” Frederiksværks første havn ”

Erik Conradsen-,forhenv. Havnefoged

 

Fra Classens havn 1757- 1997

 

Rundtur på Kirkegården

 

Jørgen Tved

Beretning

 

Kongernes Nordsjælland af

Henning Mogensen

 

Jørgen Tved

Omtale af bogen

 

” Murer ” Tonny ”

 

Niels Rosendal

Anmeldelse

2011   Nr. 30

” Jern ” fra ” Vældige ting ”

Søren Mørch, Historiker

 

Jerns historiske betydning

 

Danmark regeret fra Kregme bakker

 

Marie Walter og Michael Ax

Fra Jul i Frederiksværk 1999

 

”Kanon Valde ” fra Lynæs

Nikolaj Mortensen

Fra Jul i Hundested 2005,Valdemar Johannes Jensen

 

 

Aftægtskontrakt fra1857

Jens Mortensen, Ølsted

En gårdejer på pension

for ca. 150 år siden

 

Nr. 31

Dannelses rejse eller industri-spionage ( i 1700-tallets europa)

Flådens tekniske efterretning

 

Frank Allan Rasmus-sen, museumsleder

Fra et foredrag 2011

om den tekniske udvikling i Danmark

 

Spejderstenen, mindesten på

Halsnæs

 

Niels Jørgen Ebbensgaard

 

 

Kildemosegård-midt i Ølsted

Jørgen Tved

Nedlagt gård i nyt

boligkvarter

 

Nr. 32

Besøg på Vinderød kirkegård og i kirken

 

Jørgen Tved

Omtale af ”bytur” i 2011 med Præsten

 

Det manglende Gravsted på

Vinderød kirkegård ( Ole Petersen )

 

Per Erck

Om fjernet gl.jerntavle

 

Kun kunst ( om Leif Nielsens relieffer v.Strandgade )

Jørgen Tved

også om tilblivelsen +

digt af  Svend Jensen

efter bytur 2011

 

 

En folkevise ( en adelsmands kvinderov og henrettelse )

Vers og tolkning

 

Hans Olrik, historiker

( indsendt Christina )

Fra Frb.Amts Histori-ske samfund årbog 1907

 

Sankt Hans 2011, båltalen

 

 

Robert McLean,

kunstmaler

Skt.Hansfest i mange kulture

 

Astrids historie om Elisabeth Taylor

 

Astrid Larsen

Om møde m. E.Taylor

bor i Fredriksværk

Bøger tilbage til Horserød

( 3 bøger med signature fra indsatte kommunister i 1941-43

 

Jørgen Tved

Overdragelse i forbin-delse foreningens besøg 2011 i Museet

 

Samarbejdspolitik.

Om storkøb i krigens tid

 

Jørgen Tved

 

Nr. 33

Vi drog til København

Bustur til Assistens kirkegård og Christiansborg Slotskirke

 

Jørgen Tved

Omtale

 

Nu slår vi stort brød op.

Jørgen Tved

Projekt om maleren L.A.Ring

 

 

Bør de ikke fredes ?

Byens Classen-huse fortjener det.

 

Jørgen Tved

 

 

Riv nu den mur ned !

Så vi kan se Turbinehuset

 

Jørgen Tved

 

 

Agitatoren og havemanden

 

Poul Nielsen

Digte af Stålværksarb.

2012 Nr. 34

Ny Frederiksfant

om en overraskelse for Bengt

 

Leif Nielsen

 

 

Soldat i Auderød

Breve fra Johs. Mortensen omkring 1. verdenskrig

Jens Mortensen (søn af Johs. Mortensen).

 

 

De edsvornes Hus

Espingolen fra Hellebæk

 

Piet van Deurs

Forløberen for maskingeværet.

 

Fra ”Emmertøst” til Vossevang Kro.

 

På landevejen Frederikssund-Frederiksværk.

 

Leif Nielsen.

(Artikel fra årsskiftet Folk og minder fra Nordsjælland, årgang 1992).

 

 

150 kroner var mange penge.

L.A. Ring ”maleri” belånt i 1938.

 

Jørgen Tved

 

 

Hvidstengruppen.

- se en god film -

 

Jørgen Tved

 

 

Maleren Laurits Andersen Ring’s venner i Frederiksværk

 

Jørgen Tved

 

Nr. 35

Historien på Nettet

Kirkebøger og fortidsminder

 

Christina Ax

 

 

Arresødal-lejren

Da søværnet kom til Frederiksværk

 

Erik Conradsen

 

 

Lodsens Minde

Jægerstenalderliv i hjertet af Hundested.

 

Museumsinspektør Pernille Pantmann

 

 

Vi kan ikke få armene ned.

Brændeovnen i Strandgade 12

Jørgen Tved

Kirsten og Ebbe Moltzen hus – istandsættelse af ”det gamle Classen-hus” i Strandgade 12.

 

Nr. 36

Hvad garnnøglet gemte

 

Jørgen Tved

Avisartikel fra 1943

 

Arresødal-lejren

Set med en landsbydrengs øjne

 

Henning Mogensen, Hillerød.

 

 

En flot sommertur

Til det vestlige Fyn.

 

Jørgen Tved

 

 

Hvor mange liv har et skib?

Hvad ved vi om Ladbyskibet.

 

Bodil Holm Sørensen

Museusinspektør

 

 

Tilbage til Stenalderen

Fra den arkæologiske bustur på Halsnæs

 

Museumsinspektør Esben Aarsleff, Folkemuseet.

 

 

Hvad et billede kan fortælle

”Avisen læses højt ….”

af L.A.Ring.

 

Jørgen Tved

 

 

Gadenavne fortæller historie

….det gælder også Frederiks-

værk.

 

Museumsinspektør Marie Bach

Industrimuseet

 

 

Hammermøllen i Hellebæk

Introduktion til busturen den 2. september 2012

.

Torben Bill-Jessen

Artikel fra Hellebæk-Aalsgaard Egnsdhistoriske Foreningsblad

 

Nr. 37

Fra industri til industrikultur

 

 

Bengt Sørensen

Seminar i Gjethuset den 20. og 21. september 2012

 

 

Orden i eget hus

Om arbejdet i museets magasin

Industrimuseet Frederiks Værk

 

Museumsinspektør Marie Bach

Industrimuseet

 

 

Flid

Livet i Frederiksværk – en boganmeldelse

 

Jørgen Tved

Jørgen Conradsen’s livserindringer

 

Tscherning på Himmelbjerget

En forkæmper for vort demokrati

 

Jørgen Tved

Axel Hvidtfeldt fandt en mindesten om Anton Frederik Tscherning

 

 

Hellebæk og Frederiksværk

To militærindustrielle komplekser

 

Museumsleder Frank Allan Rasmussen

 

2013 Nr. 38

De Forenede Jernstøberier

Sådan var det at være arbejder – dengang

 

Svend Jensen

 

 

K. A. Larssens Stiftelse

Fra gamle dage til nye tider

 

 

Jørgen Tved

 

 

Vognægterne

På vej i 1600-tallet

 

Historiker Bjørn Westerbeek Dahl

 

 

Sandflugten og Röhl

(boganmeldelse)

 

Sandflugten af Steen Bernichow.

Der har undertitel: Röhls kamp for Tisvilde Hegn.

 

Jytte Bloch-Kelsen – har anmeldt bogen.

 

 

Nr. 39

Et verdensbillede i en urskive –

Om tiden og målingen af den.

 

PhD historiker Jacob Tullberg

 

 

Det skete her.

Rorupstenen

 

Jørgen Tved

 

 

Omtale om foredraget af L.A. Ring  den 20. marts.

 

Kunsthistoriker Gitte Ditlevsen

 

 

Hvad skrev vi om – artikeloversigt for Prøven

 

Jørgen Tved

 

Nr. 40

Omtale af hjemløs kampvogn

V 3 til Frederiksværk

 

Jørgen Tved

 

 

Arkæologisk bustur til Karlsstenen, Sonnerup-højene og Dronningholm

 

Museumsinspektør Esben Aarsleff

 

 

 

Kæmpehuset på Kildebakkerne ved Ølsted

(Arkæologi)

 

Museumsinspektør Pernille Pantmann

 

 

Den 9. april

Verdens første kombinerede land-, sø- og luftangreb

 

PhD historiker Jakob Sørensen

 

Nr. 41

Frederiksværksegnens Historiske Forenings 10 års jubilæum den 2. november 2013.

 

Tale af formanden for Kultur-udvalget Helle Lunderød

 

 

Hvorfor og hvordan opstod Frederiksværksegnens Historiske Forening?

Bestyrelsesmedlem Christina Ax

 

 

Jørgen Tved’s tale ved opsætningen af mindepladen for L. A. Ring i Frederiksværk.

2. november 2013.

 

 

 

 

Borgmester Helge Friis’ tale ved opsætningen af mindepladen for L.A. Ring.

2. november 2013.

 

 

 

 

Der sprang en bombe V3 kommer til Frederiksværk.

 

Jørgen Tved

 

 

Danske stednavne i tid og rum med udblik til Nordsjælland og Frederiksværk-egnen.

 

Ph.d. Rikke Steenholt Olesen, lektor, Nor-disk Forskningsinsti-tut.

 

 

 

Hvad kirkeskibet fortalte i Ølsted Kirke.

 

Landbohistoriker og kirkeværge Carl Ove Jensen.

 

 

 

Spodsbjerg og Hundested

(aftentur onsdag den 12. juni 2013).

Lektor Søren Jessen

Fortælling om egnen mellem Spodsbjerg og Hundested

 

 

Lidt om Torup Kirke

(aftentur i den 28. august 2013).

Tidligere kirkeværge John Larsen.

 

 

 

Kronprinsefamiliens amme.

Karen og Jørgen Andersen, kaldet ”Ans”.

 

Flemming Bodensted

 

 

Halsnæsegnens naturhistorie.

 

Michael Houmark-Nielsen, lektor, dr.scient fra Statens Naturhistoriske Museum.

 

Forfatterens naturhenvisninger.

 

2014  Nr. 42

Dyssekilde Station

Bestyrelsesformand Peter Plant.

 

 

Karoline fra Melby.

 

Karoline Pedersen, Karolinevej i Møllevang fra Melby.

Afskrift af kassettebånd fra Frederiksværk og Omegnens Museumsforening.

Interview med en 91-årig fra Melby den 4. april 1979.

 

 

En frokosthistorie om fund i Store Havelse

Museumsinspektør Esben Aarsleff

 

 

 

Der var mindst 188 …

Jørgen Tved

 

 

 

Nyt om V3 – i Frederiksværk

 

Jørgen Tved

 

 

Brandværnsmuseet skal genåbnes!

 

 

Jørgen Lassen

 

Troens betydning.

Præstekorset i Vinderød.

 

Museumsleder Finn Erik Kramer

 

 

På tur i malerens fordspor.

Hvor havde L.A.Ring stillet sit staffeli?

 

Jørgen Tved

 

Nr. 43

Tscherning.

Palæ, politik og protest

Museumsleder Frank Allan Rasmussen

 

  1. del

 

En såret kriger.

….en veteran fra 1864 beretter

 

Fra bladet ”Arsenalet” denne beretning …

Ove Jensen fortæller.

 

 

 

Halsnæs Kunstmuseum

Endnu et lokalt initiativ.

 

Multikunstner Leif Nielsen

 

Nr. 44

Årets store udflugt

Busturen til Lund

 

Jørgen Tved

 

 

Sankt Hans ved Arresødal

Båltale af byrådsmedlem Annette Westh

 

 

 

 

Den store ringovn

Besøg på Nivågårds Teglværk

 

Jørgen Tved

 

 

Tscherning.

Palæ, politik og protest

Museumsleder Frank Allan Rasmussen

 

  1. del

 

Lokale navne og krigen i 1864

 

Willy Abkjær og Christina Folke Ax

 

 

 

Mange lokale sange

 

Jørgen Tved

 

Nr. 45

Krigen i 1864

 

Historiker ved Syddansk Universitet Rasmus Glenthøj

 

 

Kampen om Niels Juel

(En værnepligtig skriver brev til sin far i 1943).

 

Jørgen Tved

 

 

Træk fra Hesseløs historie.

Første del fra 1500-tallet til 1945.

Lektor Søren Jessen, fmd. for Hundested Lokalhistoriske Fore-ning.

 

Hesseløens historie

1. del.

 

Fredssangen.

Elias Bredsdorffs beretning om sangens tilblivelse.

 

Jørgen Tved

 

 

Kong Frederik den 4.s Rytter-skoler.

En Ølsted-bygning med en lang historie.

 

Landbohistoriker og Kirkeværge Carl Ove Jensen

 

 

Hverdagsliv i Nordsjælland.

Rekonstruktion af ansigt fra Jægerstenalderen.

 

Jørgen Tved

 

 

Med ideen som følgesvend.

Endnu en forfatter i Halsnæs.

 

Torsten Møller Madsen

 

2015   Nr. 46

Træk fra Hesseløs historie.

Fra 1945-1983.

Lektor Søren Jessen, fmd. for Hundested Lokalhistoriske Fore-

ning.

 

Hesseløens historie

2. del.

 

 

En indsigelse fra videnskaben…

Vedr. 1.del af artiklen om Hesseløs historie.

 

Matematiker Henrik Svanholt

 

Rejse over sundet.

Æresporten over Sandskåret.

 

Lokalhistoriker Jørgen Lassen

 

 

En historie fra utiden.

Beretning om et lygteur.

 

Jørgen Tved

 

Nr. 47

Særnummer.

 

Kampvognen V3’s historie.

 

Jørgen Tved

 

Nr. 48

Et kapitel fra historiens glem-

mebog.

Det danske indvandrersamfund i det gamle Amsterdam.

 

Mag.scient. i antropo-logi Max Pedersen.

 

 

 

 

 

 

Badestueslottet i Hillerød.

En fortælling om et billede.

Fortæller Astrid Lynge Larsen.

 

 

 

Frederiksværks gasværk.

Og om Thomas English.

 

Jytte Bloch-Kelsen.

 

 

Så kom V3 tilbage til Frede-riksværk ….

”ikke flere penge til V3-udstil-ling”

 

Jørgen Tved

 

 

Han blev fanget hér.

Leif og Ella Ørnberg, 2 danske nazister.

 

Jørgen Tved

 

Nr. 49

Trods alt en succes.

Nyeste om kampvognen V3

 

Jørgen Tved

 

 

Saltpetermosen.

Et arkæologisk overflødigheds-horn.

 

Museumsinspektør Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland.

 

 

 

Den københavnske folkestrejke

1944: Barrikader og brande.

 

Historiker og forfatter Jacob Sørensen.

Artiklen knytter til foredraget i historisk forening den 4. maj 2015.

 

 

Den lille by.

Et poetisk billede af Frederiks-

værk for længe siden.

 

Fortælling af Rose Bruhn.

Født 1. april 1861, døbt Rosalie Christi-ane Marie Bruhn i Vinderød Kirke.

 

 

Fra den gamle fabrik.

Da Formernes første Fagforening gik i Opløsning.

 

Laurits Larsen, Vinderød Skov.

 

Hyppig bidragsyder til lokalavisen den gang - fortæller i 1947 om et godt forsøg, men som ….

 

Classen, Krudt og Landskabs-maleri.

 

Lokalhistoriker Jørgen Lassen.

Eftertanke til foredra-get om Guldalderen,

den 20. maj 2015.

 

 

Apropos V3 udstillingen.

Et klip fra Politikens spalter den 13. maj 1945.

 

Jørgen Tved.

 

Nr. 50

Palæets indvielse som museum.

 

Politiker Helle Lunde-rød.

 

 

 

Frederiksværk Kirke.

 

Fhv. præst Ivan Jacob-sen.

 

 

 

Rytterstatuen på Amalienborg.

 

Forfatter  Henning Mogensen.

 

 

 

Netta.

Knud Rasmussens plejedatter.

 

Astrid Lynge Larsen.

Netta Nielsen født i Nuuk (Godthåb) den 4. maj 1901 død den 8. maj 1994.

 

 

Arresødal.

Tilblivelsen af et hospice.

 

Jørgen Tved.

 

 

Asserbo slotsruin og Torup landsby.

Et dramatisk historie fra 1200-tallet.

 

 

Arkæolog Kjartan Langsted.

 

 

Frederiksværk lock-outen 1899.

 

Skribent Laurits Larsen, Vinderød Skov.

 

 

Så nåede vi nr. 50!

Fra vores egen verden – Prøven holder jubilæum.

 

Torsten Møller Madsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bliv medlem her:
Email:
Navn:
Adresse:
Antispamspørgsmål: Hvad er en + en??